لوازم مصرفی و یکبار مصرف ERO•SCAN™ Pro و Classic

  • Ear tip های ارزان و یک بار مصرف در همه سایز
  • سایز Ear tip ها از 3 mm تا 15 mm
  • لوازم مصرفی و قابل تعویض دیگر مانند کاغذ پرینتر و تیوب پروب

Eartip Sets

Eartip Box
81023988102398 - 146 pcs in 10 different sizes and numbers

Eartip Box
81023978102397 - 80 pcs in 4 different sizes and numbers

Flanged Ear Tips

OAE3 ear tips - 3 mm (yellow)
8104972_eartip_grason_38104972 - Box of 25 pcs
8001832 - Box of 100 pcs


OAE4 ear tips - 4 mm (red)
8002036_eartip_grason_48002036 - Box of 25 pcs
8002035 - Box of 100 pcs

OAE5 ear tips - 5 mm (blue)
8104973_eartip_grason_58104973 - Box of 25 pcs
8001921 - Box of 100 pcs


Mushroom Ear Tips

OAE6 ear tips - 6 mm (green)
8104974_eartip_grason_68104974 - Box of 25 pcs
8001835 - Box of 100 pcs

OAE7 ear tips - 7 mm (yellow)
8104975_eartip_grason_78104975 - Box of 25 pcs
8001836 - Box of 100 pcs

OAE8 ear tips - 8 mm (red)
8104976_eartip_grason_88104976 - Box of 25 pcs
8001837 - Box of 100 pcs

OAE9 ear tips - 9 mm (blue)
8104977_eartip_grason_98104977 - Box of 25 pcs
8001838 - Box of 100 pcs

OAE10 ear tips - 10 mm (green)
8104978_eartip_grason_108104978 - Box of 25 pcs
8001839 - Box of 100 pcs

OAE11 ear tips - 11 mm (yellow)
8104979_eartip_grason_118104979 - Box of 25 pcs
8001840 - Box of 100 pcs

             

OAE12 ear tips - 12 mm (red)
8104980_eartip_grason_128104980 - Box of 25 pcs
8001841 - Box of 100 pcs

OAE13 ear tips - 13 mm (blue)
8104981_eartip_grason_138104981 - Box of 25 pcs
8001841 - Box of 100 pcs

OAE14 ear tips - 14 mm (green)
8104982_eartip_grason_148104982 - Box of 25 pcs
8001998 - Box of 100 pcs

OAE16 ear tips - 16 mm (yellow)
8104983_eartip_grason_168104983 - Box of 25 pcs
8001999 - Box of 100 pcs

Probe Tips - EROSCAN classic

Probe tips
81023398102339 - Bag of 4 pcs.

Probe tips for external probe
81023408102340 - Bag of 4 pcs.

Probe Tips - EROSCAN Pro

Probe tips
81103648110364 - Bag of 4 pcs.

Probe tips for external probe
81103658110365 - Bag of 4 pcs.


Thermal Printer Paper

Printer paper
81103728110381 - 1 Pack of 5 rolls
(for ERO•SCAN printer, 1 roll is enough for app. 220 printouts)

Battery Alkaline 1,5V AA/UW3/R6
8029305_thermal-printer-paper8111500 - 1 pc

محصولات مرتبط