MA 27

ادیومتر اسکرینینگ پایه آستانه های راه هوایی

  • ارزیابی آستانه های راه هوایی در 11 فرکانس از 0.125 تا 8000 هرتز
  • امکان برنامه ریزی فرکانس های مد نظر برای ارزیابی با توجه به نیاز شما
  • محرک های تون خالص، واربل و پالس

امکانات بیشتر در MA 27e

  • آزمون اتوماتیک Hughson - westlake
  • نرم افزار بانک داده بیماران

محصولات مرتبط