آنالیزگرهای گوش میانی

 • touchTymp MI 34 with printer

  تیمپانومتر تمام لمسی سریع برای انجام آزمون های بررسی زوال رفلکس صوتی و عملکرد شیپور استاش

 • tympanometer_touchtymp_mi24_307x212

  اولین تیمپانومتر با صفحه نمایش لمسی 10’4 اینچی. آنالیزگر گوش میانی بسیار سریع جهت انجام تیمپانومتری و رفلکس اکوستیک.

 • impedance-meter_easytymp_sm

  تیمپانومتر دستی جهت انجام سریع تیمپانومتری و رفلکس اکوستیک IPSI

 • easytymp_externesonde_long_eartipbox_307x212px_rgb_96dpi_

  تیمپانومتر دستی جهت انجام سریع تیمپانومتری و رفلکس اکوستیک Ipsi و Contra

 • easytymppro_sm2

  تیمپانومتر دستی جهت انجام سریع تیمپانومتری، رفلکس اکوستیک Ipsi و Contra و همچنین ارزیابی شیپور استاش و زوال رفلکس صوتی