تاریخچه

maico_d-4
MAICO D-5
78 سال پیش کمپانی MAICO در Minneapolis USA تاسیس گردید. موسس کمپانی leland a. Watson ، یکی از پیشگامان تولید تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی بود. به دلیل توجهات اکتشافانه و تحقیقاتی وی نخستین دستگاه ارزیابی حساسیت شنوایی با "صفر مرجع" ساخته شد، که اهمیت این کار، امکان ارزیابی دقیق کم شنوایی برای نخستین بار بود.
 
وی آن دستگاه را MAICO - Audiometer D - 5 نامید.
 
ریشه های آلمانی کمپانی به Robert Bosch GmbH باز می گردد. زمانیکه در سال 1991 اقدام به قطع همکاری حوزه ادیولوژیک نمود، با حوزه تشخیصی و ادیولوژیک MAICO در Minneapolis تحت مالکیت Ascom ادغام شد. از آن زمان به بعد، برند MAICO در آلمان نیز وجود دارد.
 
maico_g-1
MAICO G-1
از سال 1995، این کمپانی به عضویت مجموعه بزرگ Danish William Demant درآمد. درسال 2012، MAICO 75، مین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.

Norbert Böttcher مدیر کمپانی MAICO می گوید: MAICO با استفاده از تجربه، نوآوری و اعتماد به راه خود ادامه می دهد و ما در آینده نیز بر این اصول پایبند خواهیم بود.

Leland A. Watson

leland-alfred-watson-1907-1960
Leland A. Watson
"آقای WATSON فرزند یک اتولوژیست ( ENT ) بود که از دانشگاه مینه سوتا فارغ التحصیل شد و پس از سه سال ادامه تحصیل مجدد، از دانشگاه آکسفورد انگلستان فارغ التحصیل شد. پس از بازگشت به آمریکا او کمپانی ای را تاسیس کرد که بعدها MAICO نام گرفت. وی به تولید ادیومترهای مدرن ارزیابی کننده تون خالص مشغول گشت. از او به عنوان پایه گذار ایجاد صفر مرجع در ادیومتر و دیگر تجهیزات یاد می شود. در شاخه تجهیزات کمک شنوایی و سمعک وی با انتقال ایده های اولیه مربوط به لامپ خلا از اروپا به آمریکا به تولید سمعک های لامپ خلا در کشور آمریکا کمک بسزایی نمود."

Watson, Leland A. and Thomas Tolan (1949): Hearing Tests and Hearing Instruments. Baltimore: The Williams & Wilkins Company.